Om de graadverhogingen voor onze jeugdige judoka’s iets eenvoudiger te maken werken we in de club met tussengraden.
 
-geel blokje
-oranje blokje
-groen blokje
 
De bovenvermelde graadverhogingen worden vermeld in de programma’s die u hier kan terugvinden.Het is een logische stap naar het behalen van een zwarte gordel.
Het programma is ingedeeld in 2 delen:

1. een gedeelte voor de -14 jarigen

We blijven hier het oude systeem gebruiken.Wij vinden dit (voor de jongere judoka’s het meest eenvoudige systeem.Het gaat vooral om het aanleren van basistechnieken.Op latere leeftijd kan men dan overgaan naar het begrijpend judo.Het is dan ook in deze doelgroep dat we werken met de zogenaamde ‘blokjes’.

2. een gedeelte voor de +14 jarigen

Omdat deze judoka’s een grotere judoachtergrond moeten hebben gebruiken we hier het KODOKAN-systeem.Dit vraagt van de judoka’s meer denkwerk. Het combineren en overnemen van technieken begint een belangrijke rol te spelen. De kennis van  dit systeem zal leiden tot het behalen van de zo begeerde zwarte gordel.

kyu

 
De lesgevers besteden (voor elke verhoging) extra aandacht aan de volgende judobegrippen:
 
Shisei= judohouding   Kumi-kata = vastnemen partner
Shin-tai= verplaatsing Tai-sabaki = draaiende beweging van het lichaam
Tsukuri= voorbereiding van de worp Kuzushi = uit evenwicht brengen
Kake= worp Ritsu-rei = rechtstaand groeten
Za-rei  zittend groeten Algemene verzorging  van het lichaam